Konferencje
Towarzystwo współorganizowało konferencje dotyczące badań i odkryć archeologicznych w Polsce oraz Afryce. Warto wymienić:

- Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego - Poznań 1997
- 13th Biennial Conference Society of Africanist Archaeologists, Poznań 1996.
- odbywające się co dwa lata w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu konferencje z cyklu "Wielkopolski Sezon Archeologiczny"