Publikacje
Istotnym aspektem prac Towarzystwa jest dofinansowywanie publikacji naukowych, w większości tworzonych przez jego członków. Listę takich publikacji zamieszczono poniżej:

- M. Szmyt, Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznań, 1996
- J. Czebreszuk, Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu, Poznań 1996
- J. Czebreszuk, M. Ignaczak, J. Łoś, Osadnictwo wczesnej kultury łużyckiej w Narkowie, gmina Dobre, stanowisko 9. Z badań nad kulturą łużycka na Niżu Polskim, Poznań 1997
- H. Klunder, A. Prinke, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Zeszyt 1. Gmina Suchy Las, Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie, Poznań 1997
- Gazociąg pełen skarbów archeologicznych, Poznań 1998 (publikacja finansowana w całości)
- P. Makarowicz, Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000 - 1600 BC), Poznań, 1998
- J. Kabaciński, D. Usai D. , Late Palaeolithic chert assemblages from the Upper Egyptian Nile Valley, African Archaeological Records, vol. 1 (ed. M. Chłodnicki), Poznań 1999.
- J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, Komorniki, chata kultury pucharów lejkowatych, Poznań 2004 (publikacja finansowana w całości)
- P. Makarowicz, Osadnictwo społeczności z wczesnej epoki brązu w Rybinach, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 17, Poznań 2000
- Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. - tom 4, Poznań 2003
- Biskupin ... I co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań 2005
- Archaeology of Early Northeastern Africa, Poznań 2007
- The Baden Culture and the Outside World, Studia nad pradziejami Europy Środkowej, tom. 4, M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds), Poznań 2008
- J. Czebreszuk, D. Kozłowska-Skoczka, Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim, Poznań 2008
- A. Przybył, Społeczności późnoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Problem wpływów z kręgu kultury badeńskiej, Poznań 2009
- Via Archaeologica Posnaniensis - tom 1, 2, 3
- Baltic-Pontic Studies, vol. 15, “Cord" ornaments on pottery in the Vistula and Dnieper interfluvial region: 5th - 4th mill. BC, Poznań 2010
- S. Pietrzak, Zastosowanie i technologie wytwarzania dziegciu przez społeczeństwa międzyrzecza Dniepru i Łaby od VI do II tysiąclecia BC, Archaeologia Bimaris, Monografie, tom. 4, Poznań 2010
- Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. - tom 8, Poznań 2010
- Osadnictwo Kotlin Kolskiej, Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2, Via Archeologica Posnaniensis, tom I, Poznań 2010
- Janów, stanowisko 21, Osada wielokulturowa, Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2, Via Archeologica Posnaniensis, tom II, Poznań 2011
- Wielokulturowa osada w Juszkowie-Rusocinie, gm. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, stan. 28, Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1, Via Archeologica Posnaniensis, tom III, Poznań 2011

PTP wspomagało także projekty naukowe:

Europejskie:


- ArchTerra - 1999, 2000, 2003
- AREA - 2001, 2004
- "ARENA IV" - 2004

Polskie:

- KSAWery 1.0 - program komputerowej archiwizacji wykopalisk - 1997
- mAZePa w. 2.0 - program komputerowy do tworzenia i zarządzania mapami numerycznymi stanowisk archeologicznych - 1998
- mapa cyfrowa stanowisk archeologicznych na terenie aglomeracji poznańskiej - 2003
- datowanie 5 zabytków ze zbiorów MAP - 2006