Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne wspiera badania naukowe, publikacje, konferencje i wystawy dotyczące archeologii. Uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.