3. Sekcja Archeologii Afryki i Bliskiego Wschodu
Działania sekcji skoncentrowane są na badaniach prahistorii Afryki, głównie północno-wschodniej. Członkowie sekcji biorą udział w pracach międzynarodowych ekspedycji na terenie Egiptu i Sudanu. W 1996 r. Towarzystwo podjęło inicjatywę przeprowadzenia własnych badań na stanowisku w Tell el Farkha w Egipcie. Prace organizacyjne zmierzające do otrzymania koncesji są mocno zaawansowane. Członkowie sekcji brali czynny udział w organizacji 13 biennalnej konferencji Stowarzyszenia Archeologów Afrykanistów (SAFA)