6. Sekcja środkowoazjatycka PTP
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Rozwadowski

Celem tej sekcji jest promocja bogatej prahistorii tego obszaru oraz integracja naukowców zaangażowanych w badanie tej części kontynentu azjatyckiego. W centrum zainteresowań sekcji znajduje się się sztuka naskalna tego rejonu. We wrześniu 1996 r. zorganizowana została wyprawa badawcza do Uzbekistanu.