4. Sekcja Badań Prahistorycznych Kujaw
Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska