1. Sekcja Celtoznawcza
Przewodniczący: mgr Małgorzata Andrałojć

W ramach prac Sekcji Celtyckiej rozpoczęto kwerendę biblioteczną zmierzającą do zredagowania polskiej bibliografii prac poświęconych tematyce celtyckiej. Nawiązano też kontakt z prof. Claude Sterckx z Belgische Genootschap voor Keltische Studies - belgijskiego towarzystwa zaangażowanego w problematykę badań nad Celtami