2. Sekcja Fotografii Lotniczej
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski

Sekcja formalnie została powołana 18.12.1995 r., jednak działalność Towarzystwa na polu zastosowań fotografii lotniczej dla archeologii zapoczątkowana została w sierpniu 1994, kiedy Towarzystwo wyraziło chęć uczestnictwa w przygotowaniach międzynarodowego projektu pod auspicjami Rady Europy "Aerial Archaeology: Discovering Europe's Heritage from the Air". Ścisłą współpracę nawiązano z Aerial Archaeology Research Group, której wiceprzewodniczacy dr Robert Bewley przedstawił na forum Towarzystwa wykład: Rekonesans lotniczy a problemy archeologii, a obecnie trwaja przygotowania do zorganizowania wystawy poświęconej fotografii lotniczej w Wielkiej Brytanii. Przewodniczący sekcji odbył kurs archeologii lotniczej, który miał miejsce na Węgrzech w czerwcu 1996 r.