5. Sekcja Komputerowa
Przewodniczący: dr Andrzej Prinke

Sekcja zajmuje się zastosowaniem techniki komputerowej w archeologii. Ma ona na celu stymulowanie tworzenia optymalnego oprogramowania dla archeologii, testowania tego oprogramowania, gromadzenie i wymiana danych, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na dalszy rozwój komputeryzacji archeologii a także współudział w opracowaniu zasad gwarantujących prawa autorskie w odniesieniu do nowych form wymiany informacji. Towarzystwo uczestniczyło w tworzeniu oryginalnego oprogramowania AZP_Fox i AZP_Max i KSAW-ery. Dofinansowało podręcznik pierwszego z wymienionych programów.