Sekcje
1. Sekcja Celtoznawcza
Przewodniczący: mgr Małgorzata Andrałojć

2. Sekcja Fotografii Lotniczej
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski

3. Sekcja Archeologii Afryki i Bliskiego Wschodu

4. Sekcja Badań Prahistorycznych Kujaw
Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska

5. Sekcja Komputerowa
Przewodniczący: dr Andrzej Prinke

6. Sekcja środkowoazjatycka PTP
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Rozwadowski

7. Sekcja Archeologii Pogranicza Wschodu i Zachodu Europy
Przewodniczący prof. dr hab. Aleksander Kośko