Władze
Zarząd:

Marzena Szmyt - Prezes Zarządu
Jacek Kabaciński - Wiceprezes Zarządu
Marcin Ignaczak - Sekretarz
Agnieszka Mączyńska - Skarbnik

Rada Naukowa PTP:

Marek Chłodnicki
Lech Czerniak
Janusz Czebreszuk
Michał Kobusiewicz
Aleksander Kośko
Arkadiusz Marciniak
Włodzimierz Rączkowski

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Pietrzak
Iwona Sobkowiak-Tabaka
Małgorzata Winiarska-Kabacińska

Przewodniczący Sekcji:

Aleksandra Cofta-Broniewska - Sekcji Badań Prahistorycznych Kujaw
Andrzej Rozwadowski - Sekcja Środkowoazjatyckia
Andrzej Prinke - Sekcja Komputerowa
Małgorzata Andrałojć - Sekcja Celtoznawcza
Włodzimierz Rączkowski - Sekcja Fotografii Lotniczej
Aleksander Kośko - Sekcja Archeologii Pogranicza Wschodu i Zachodu Europy